youtube-icon
İSTATİSTİK VE TEKNİK ÇALIŞMALAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Kurumsal Kimlik ve Logolar
9 Adımda ZDS
Katılım Sigortacılığı
Gerekli Bilgi Ve Belgeler
Hasar Avans Talebi
Hasar Anında Yapılması Gerekenler
İnteraktif Deprem Haritası
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Basın Odası
Videolar ve Paylaşımlar
EN
Katılım Sigortacılığı

KATILIM SİGORTACILIĞI NEDİR?

Katılım sigortacılığı, İslami finans ilke ve esaslarını gözeterek kayıpların giderilmesini amaçlayan bir güvence mekanizmasıdır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu “Katılım Sigortacılığı” modeli olarak, ilgili yasal mevzuata dayanan ve Danışma Komitesi nezaretinde sadece fıkhen meşru olan konu ve risklerin teminat altına alındığı, finansal varlıkların katılım esasları kapsamında yönetildiği Katılım Sigortacılığı Türkiye Modeli’ni benimsemiştir. Kurumumuz 19/12/2020 tarih ve 31339 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenen esaslara göre faaliyetlerini sürdürmektedir

Katılım esasları çerçevesinde tanzim edilen poliçelerin primleri, İslamı finans ilkelerine uygun, danışma komitesi kararları doğrultusunda, dinen meşru olan ve faiz içermeyen finansal arlıklarda değerlendirilmektedir. Bu poliçelere yansıyan hasar tazminat ödemeleri de yine katılım esaslı bu fon havuzundan yapılmaktadır.

Katılım Esasları: Sigortacılık veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esasları ifade eder.

Kuruluş: Katılım esaslı ürün veya hizmeti bulunan veya "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla ürün ve hizmet sunan Tarım Sigortaları Havuzu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunu; söz konusu şirketlerden gelen katkı payları ile görevini ifa eden Güvence Hesabı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ile diğer ilgili havuz, fon, hesaplar ile bunları uhdesinde bulunduran şirketi ifade eder.

Katılım Havuzu: Katılım esaslı faaliyetlerden kaynaklı finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetildiği Katılım Havuzunu ifade eder.

Katılım Reasüransı: Katılım Sigortacılığı kapsamında oluşturulan Katılım Havuzuna ait risklerin katılım esasları çerçevesinde teminat altına alınmasını ifade eder.

Danışma Komitesi: Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

KATILIM SİGORTACILIĞI MEVZUAT

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik  (T.C. Resmi Gazete, 19 Aralık 2020, sayı: 31339)
Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge (2021/3)

NEREDEN ALABİLİRİM?

Katılım Esaslı Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi alabileceğiniz Sigorta Şirketi bilgileri aşağıdaki gibidir.

KATILIM SİGORTACILIĞI İCAZET BELGELERİ

DANIŞMA KOMİTESİ

Danışma Komitesi Üye Bilgileri

DASK, Danışma Komitesi hizmetini İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'ndan (İKTİSAT) almaktadır. Danışma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Servet BAYINDIR’dır.

Danışma Komitesi üyelerinin kısa özgeçmişleri:

Prof. Dr. Servet BAYINDIR (Danışma Komitesi Başkanı)

Servet Bayındır 1965 yılında Erzurum'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesinde "Özel Finans Kurumlarının İslâm Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi" adlı teziyle yüksek lisansını (1995), "Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı'ndaki Yeri" adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır (2004). Ürdün Üniversitesi'nde sekiz aylık süre ile Arapça eğitimi almıştır (2002-2003). Malezya'da INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) adlı programla Dr. sonrası ikinci master çalışmasını yapmıştır (2008-2010).
İslam iktisadı ve finansı alanındaki çalışmaları ile 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesörlük unvanını almıştır. İstanbul Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirmiş ve üç yıl süre ile Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'nı (İKTİSAT) kurmuş (2019), çeşitli katılım bankası ve sigorta şirketlerinde Danışma komitesi üyeliği yapmıştır.
Servet Bayındır, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku ve İslam İktisadı ve Finansı alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Fatih ORUM (Danışma Komitesi Başkan Vekili)

1975'te Eskişehir'de doğdu. 2000 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı.
Çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku A.B.D.'da Öğretim Üyeliği yaptı.

Dr. Yahya ŞENOL (Danışma Komitesi Üyesi)

1980 İstanbul doğumludur. Şenol, 2003'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
2007'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında Helal Gıda üzerine doktorasını tamamladı.www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan Şenol, SUSEM (Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi) bünyesinde İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Dr. Adayı Serdar ÖZALP (Danışma Komitesi Üyesi)

1991 yılı Ağrı doğumludur. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2016 yılında İstanbul Üniversitesinde "Borsada Uygulanan Açığa Satış İşlemlerinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Serdar Özalp halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda Dr. öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ömer Mahmut KUZANLI (Danışma Komitesi Raportörü)

Ömer Mahmut Kuzanlı 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Kuzanlı halen İ.Ü. İslam İktisadı ve Finansı Bölümü’nde tezli olarak yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 1991 yılında Global Menkul Değerlerde başlayan iş hayatı çeşitli aracı kurumlarda üst kademe yönetici olarak devam etmiştir ve halen İKTİSAT İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’nda Fahri Raportörlük görevini yürütmektedir. TKBB Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Uyum ve Denetim Sertifikası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, 2, 3 ve Türev Araçlar Lisansları olan Kuzanlı Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet.
Sitemizde, hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak dask.gov.tr Sitesi Çerez Aydınlatma Metni içindeki hükümleri kabul etmiş sayılacaksınız.
X