Tapu İşlemleri

Tapu İşlemleri esnasında Zorunlu Deprem Sigortası poliçe kontrolü yapılmaktadır.

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması