Yıllar Bazında Poliçe Adetleri (000)
Yıllar Bazında Prim Üretimi (000 TL)
Aylar Bazında Poliçe Adetleri
Aylar Bazında Poliçe Adetleri
Aylar Bazında Prim Üretimleri
Aylar Bazında Prim Üretimleri
Şirketler Bazında (Adet)
Şirketler Bazında (TL)
Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması