Yıllar Bazında Poliçe Üretim Adetleri (000)
Yıllar Bazında Poliçe Primleri (000 TL)
Aylar Bazında Poliçe Üretim Adetleri
Aylar Bazında Poliçe Üretim Adetleri
Aylar Bazında Poliçe Üretimleri
Aylar Bazında Poliçe Üretimleri
Şirketler Bazında (Adet)
Şirketler Bazında (TL)