Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Bu sitede, Kurumumuzdan alacaklı olan hak sahipleri tarafından aranmayan paralara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Listede ismi bulunan hak sahiplerinin Kurumumuz ile temasa geçmesi gerekmektedir.

GG/AA/YYYY formatında giriniz.

Yönetmelik gereği sorgulama sadece
Şubat-Haziran arası aktiftir.

Zaman aşımına uğramış tutarlar Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.

İlgili Mevzuat için tıklayınız;
(Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik)

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması Şehirler Yarışıyor