DASK, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan "Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu" tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, üniversite temsilcisi ve teknik işletici Türk Reasürans A.Ş.'nin temsilcilerinden meydana gelir.

Yönetim Kurulu üyeleri farklı konularda uzmanlaşmış üst düzey kamu görevlileri (5), özel sektör yetkilisi (1) ve üniversite temsilcisinden (1) oluşur.

DASK Yönetim Kurulu’nun oluşumu, ilgili tarafların temsil edilebilmesi ve Zorunlu Deprem Sigortası programının başarıyla yürütülebilmesi esasına dayanır.

YÖNETİM KURULU


Mete GÜLER Başkan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkan Yardımcısı
Vedad GÜRGEN Üye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür
İbrahim Ömer Gönül Üye Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Başkan Yardımcısı
Özgür OBALI Üye Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter
Prof. Dr. Alper İlki Üye İTÜ İnşaat Fakültesi
Erdal TURGUT Üye Türk Reasürans A.Ş Genel Müdür Yardımcısı


TEKNİK İŞLETİCİ YÖNETİMİSerpil ÖZTÜRK DASK Genel Sekreter
Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması Şehirler Yarışıyor