DASK’ın teknik ve işletim süreçlerinin yönetimi, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca 5 yıllık dönemlerle yürütülür.

DASK ’ın gözetim ve denetiminden sorumlu T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Teknik İşleticilik görevi 08.08.2020 tarihinden itibaren Türk Reasürans A.Ş’ne verilmiştir.

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması Şehirler Yarışıyor