DASK'ın hedeflerini yerine getiren, etkin ve verimli bir organizasyon olarak faaliyetlerini sürdürmesi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın görev ve sorumluluğundadır.

Hazine Müsteşarlığı’nın DASK faaliyetleri üzerinde detaylı bir denetim ve gözetim sorumluluğu bulunur. DASK’ın yıllık hesapları, harcamaları, iş süreçleri ve işlemleri Müsteşarlık tarafından denetlenir. Müsteşarlık, kurumun faaliyetlerine ve denetim sonuçlarına ilişkin olarak her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’na bilgi verir. Kurumun yıllık hesapları ayrıca, bağımsız bir dış denetim firması tarafından da incelenir.

DASK’ın güven esasına dayanan yönetim anlayışı çerçevesinde bağımsız denetimlerin sonuç raporları, şeffaf olarak her yıl kamuoyunun bilgisine sunulur.

Söz konusu değerlendirmeleri dilerseniz, aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilirsiniz:

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması